I 1986 startede beboere og pårørende på Bispebjerghjemmet en forening kaldet Bispebjerghjemmets Venner (i daglig tale kaldet Vennerne).

Formålet med foreningen var og er, at arrangere underholdning til glæde for hjemmets beboere og medlemmer.

 

Pengene til underholdningen, får foreningen via et årligt kontingent (der i 2019 er kr. 100,00 for beboere og kr. 150,00 for ikke beboere), gaver samt ved tilskud fra søgte fonde.

 

Som beboer eller medlem, kan man gratis deltage i de 4-6 musikarrangementer årligt og for et mindre beløb deltage i de 2 årlige busture - forår og efterår.  Alle arrangementer afsluttes med kaffe og kage.

 

Som medlem kan man også deltage i den årlige generalforsamling, der afsluttes med gratis bankospil.

 

Foreningen er åben for beboere, familie og venner, ja alle, som ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som medlemmer.

 

 

 

Bispebjerghjemmet, Bispebjerghjemmets Venner, Vennerne

 mail